top of page

Group

Public·18 members

Florante At Laura Full Story Tagalog Version Bible
Florante at Laura: Isang Obra Maestra ng Panitikang Pilipino


Florante at Laura: Isang Obra Maestra ng Panitikang Pilipino
Ang Florante at Laura ay isang awit na isinulat ni Francisco Balagtas, ang dakilang makatang Pilipino. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang akda ng panitikang Pilipino, na naglalarawan ng pag-ibig, pagtataksil, paghihiganti, at pagpapatawad sa gitna ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Albanya, isang kaharian sa Europa. Ang kwento ay hango sa sariling buhay ni Balagtas, na sumulat nito habang siya ay nakabilanggo sa Maynila noong mga taong 1835 hanggang 1836.


Ang Florante at Laura ay binubuo ng 399 na saknong na may tig-aapat na taludtod bawat isa. Ang bawat taludtod ay may labindalawang pantig at may tugmang asonante (AAAA). Ang bawat saknong ay naglalaman ng isang buong pangungusap at isang tayutay. Ang anyo ng awit ay karaniwang ginagamit sa mga epikong bayan at iba pang akdang pampanitikan noong panahon ng kolonyalismo.
florante at laura full story tagalog version bibleBuod ng Florante at Laura
Ang kwento ay nagsisimula sa pagkakatagpo ni Aladin, isang Morong prinsipe mula sa Persiya, at ni Florante, isang Kristiyanong prinsipe mula sa Albanya, sa isang gubat. Si Florante ay nakatali sa puno at malapit nang kainin ng mga leon. Si Aladin ay tumakas mula sa kanyang ama na si Sultan Ali-Adab, na nagtaksil sa kanya at inagaw ang kanyang kasintahang si Flerida. Si Aladin ay nagligtas kay Florante mula sa mga leon at pinakinggan ang kanyang salaysay.


Si Florante ay anak nina Duke Briseo at Prinsesa Floresca, na mga tagapayo ng hari ng Albanya. Noong siya ay sanggol pa lamang, siya ay muntik nang dukutin ng isang agila na pumasok sa kanilang bahay sa bundok. Siya ay nailigtas ng kanyang pinsan na si Menalipo, isang bihasang mamamana mula sa Epirus. Nang siya ay labing-isang taong gulang, siya ay ipinadala ng kanyang mga magulang sa Atenas, Gresya, upang mag-aral kay Antenor, isang kilalang guro. Doon niya nakilala si Adolfo, ang pinakamatalinong estudyante sa kanilang paaralan.


Makalipas ang anim na taon ng pag-aaral ng Astrolohiya, Pilosopiya at Matematika, si Florante ay lumampas sa kakayahan, talino at kasikatan ni Adolfo. Habang nagtatanghal sa isang paligsahan sa paaralan, si Adolfo ay sumubok na patayin si Florante dahil sa inggit. Si Florante ay nailigtas ng kanyang kaibigang si Menandro, kaya si Adolfo ay umuwi na lamang sa Albanya. Isang taon ang lumipas, si Florante ay tumanggap ng sulat mula sa kanyang ama na nagsasabing namatay ang kanyang ina, na nagpabagsak sa kanya. Dalawang buwan ang nakaraan, si Florante ay tumanggap ng sampung karwahe kasama ang ikalawang sulat mula sa kanyang ama na nagsasabing bumalik na siya sa Albanya. Si Menandro, na ayaw mapahiwalay kay Florante at nakakuha ng pahintulot sa kanyang tiyuhing si Antenor, ay sumama sa kanya sa kanyang paglalakbay.


Pagdating nila sa Albanya, isang sugo ng kaharian ng Crotona ang humiling ng tulong sa Albanya sa darating na digmaan laban sa mga Persyano. Si Florante ay nagboluntaryo na lumaban at naging pinuno ng hukbo ng Albanya. Sa digmaan, si Florante ay nakipaglaban kay Miramolin, ang pinuno ng mga Persyano, at natalo niya ito. Siya ay tinawag na bayani ng Albanya at naging tagapayo ng hari. Siya ay nakilala rin ni Laura, ang anak ng hari, at sila ay nagkagustuhan. Ngunit si Adolfo, na naging tagapayo rin ng hari, ay nagplano na agawin ang trono at ang puso ni Laura. Siya ay nakipagsabwatan kay Konde Sileno, ang ama ni Laura, at kay Miramolin, na nakaligtas sa kamatayan. Sila ay naghasik ng lagim sa Albanya at pinatay ang hari at si Duke Briseo. Si Laura ay inihanda nilang ibigay kay Miramolin bilang ganti. Si Florante ay hinuli nila at itinali sa gubat upang pakainin sa mga leon.


Samantala, si Aladin ay anak ni Sultan Ali-Adab ng Persiya, na isang kaaway ng Albanya. Siya ay umibig kay Flerida, isang Kristiyanang bihag na kanyang iniligtas mula sa kamay ng kanyang ama. Nang malaman ni Sultan Ali-Adab ang kanilang pag-iibigan, siya ay nagalit at inagaw si Flerida mula kay Aladin. Si Aladin ay tumakas mula sa Persiya at napadpad sa gubat kung saan niya nakita si Florante. Siya ay naantig sa kanyang kalagayan at nagpasyang iligtas siya mula sa mga leon.


Matapos marinig ang kwento ni Florante, si Aladin ay ibinahagi rin ang kanyang sariling kwento kay Florante. Habang sila ay nagkukuwentuhan, dumating si Flerida kasama si Menandro. Si Flerida ay nakatakas mula kay Sultan Ali-Adab at sumunod kay Aladin. Si Menandro ay naghahanap kay Florante nang makita niya si Flerida at Aladin. Sila ay nagkakilala at nagtulungan upang hanapin si Florante. Nang makita nila si Florante at Aladin, sila ay nagkagalak at nagyakapan. Nalaman nila na si Flerida ay pinsan ni Florante at si Menandro ay pinsan ni Aladin.


Sila ay nagtungo sa Albanya upang labanan ang mga kaaway. Sa labanan, si Florante ay nakaharap kay Adolfo at pinatay niya ito. Si Aladin ay nakipaglaban kay Miramolin at napatay din niya ito. Si Konde Sileno ay tumakas at hindi na nakita pa. Ang Albanya ay napalaya mula sa mga mananakop at naging mapayapa muli. Si Florante at Laura ay ikinasal at naging hari at reyna ng Albanya. Si Aladin at Flerida ay bumalik sa Persiya upang maghari doon. Sila ay nanatiling magkaibigan habambuhay.


Pagsusuri ng Florante at Laura
Ang Florante at Laura ay hindi lamang isang akdang pampanitikan kundi isang aklat ng buhay. Ito ay nagtuturo ng mga aral at gabay sa mga mambabasa na makatutulong sa kanilang paglalakbay sa mundong ito. Ito ay nagpapahiwatig ng mga katotohanan at karunungan na makapagpapalalim sa kanilang pag-unawa sa sarili, sa kapwa, at sa Diyos. Ito ay nagpapahayag ng mga damdamin at kaisipan na makapagpapayaman sa kanilang pagkatao at pagkamakatao. Ito ay nagpapakita ng mga halimbawa ng mga taong may mabuting asal, may malinis na budhi, may matatag na paninindigan, at may matibay na pananampalataya.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page